Më afër jush

Albsport.mk është portal i pavarur i lajmeve sportive në gjuhën shqipe i themeluar në vitin 2016, me
bazë kryesore në Shkup. Albsport për kohë të shkurtër ka arritur të ruajë profesionalizmin dhe të jetë
burim i lajmeve me besueshmëri më të lartë në të gjithë trojet shqipfolëse.
Misioni kryesor i Albsport është informimi i saktë dhe në kohë reale, duke ruajtur fuqishëm epitetin e
medias së pavarur dhe pozicionin si lider në fushën e medias sportive online.
Puna e palodhshme dhe korrekte e ekipit tonë synon që të rendit Albsportin si burimin kryesor të
informimit. Falë përkushtimit dhe bashkëpunimit të ngushtë në mes ekipit, Albsport do t’ju sjellë lajme,
intervista, fotografi autentike dhe video ekskluzive, duke synuar të jetë më afër secilit lexues dhe të
sjellë më të mirën për të gjithë.

loading...